Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. říjen 2018 @ 13:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-03
     Čtenářská gramotnost napříč předměty/ I-KAP Akce č. 1-07-1-03

Obsah: Náměty a inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti ve výuce přírodovědných předmětů. Význam čtenářské gramotnosti v motivaci k učení, pro zkvalitnění výuky, schopnosti učit se a aplikovat naučené v praxi. Seznámení s metodami rozvoje čtenářské gramotnosti - kritické čtení a psaní, tvorba myšlenkových map. Ukázky aktivit k rozvoji čtenářské gramotnosti v matematice a biologii - práce s odborným textem, čtení s předvídáním, párové čtení, skládankové učení. Ukázky aktivit k rozvoji čtenářské gramotnosti v chemii a biologii - metoda I.N.S.E.R.T., Strom a kořeny, Kostka.
Určeno:učitelům matematiky, chemie a biologie SŠ, případně 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Kunkelová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program se uskuteční v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. prosinec 2018 ----------     9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107103 číslo vzdělávací akce 1-07-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích