Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-01
     K vývoji rizikového chování současných dospívajících Akce č. 5-01-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na proměny výskytu a podoby tradičních sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve vazbě na společenské změny. Výskyt a současná podoba sociálně patologických jevů. Základní informace. Konzumace legálních a nelegálních drog, agrese, šikana, další závislosti, extremistická hnutí apod. Nové trendy v rizikovém chování mládeže. Netolismus, kyberšikana, záměrné sebepoškozování, závislost na spotřebě, profilace mladých agresorů. Praktická prevence uvedených sociálně patologických jevů - předcházení, diagnostika a náměty řešení v případě výskytu, spolupráce.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, metodikům prevence a výchovným poradcům
Lektor:doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 750 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září 2018 12. září 2018 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501101 číslo vzdělávací akce 5-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích