Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 05:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-19
     Práce se žáky se SPU na SŠ Akce č. 1-01-2-19

Akce byla zrušena !

Obsah: Základní terminologie a problematika SPU, charakteristika jednotlivých SPU, dopady deficitů na školní výkon a prožívání žáka. Výskyt SPU v populaci, základní okruhy příčin SPU (teorie deficitu fonologických dovedností). Charakteristika jednotlivých poruch učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie. Sociální a emocionální problémy žáků s SPU a možnosti individualizace výuky v předmětech, v kterých se daná porucha nejvíce projevuj. Ukázky modelových situací (zážitkovou formou) - výkon a prožívání žáka v souvislosti s oslabením dílčích funkcí, dopady jednotlivých poruch učení v rámci rozvoje základních gramotností žáků). Vybrané strategie a možnosti podpory žáka se SPU, SPU ve vztahu ke státním maturitním zkouškám.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Hana Rothová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. květen 2018 07. květen 2018 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101219 číslo vzdělávací akce 1-01-2-19
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích