Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. listopad 2018 @ 19:06 CET
Podrobný popis akce číslo 1-05-1-04
     Koncepce rozvíjení aktivního občanství žáků Akce č. 1-05-1-04

Obsah: Seznámení s funkčním modelem školní výchovy k občanství. Ukázka metodických materiálů a pomůcek pro učitele (nejen) občanské výchovy. Téma Aktivní občan - jak vést žáky k aktivnímu občanství (rozbor videoukázky, příklady projektové výuky, vyzkoušení prověřených aktivit). Způsoby participace žáků - žákovská samospráva (efektivní parlament na škole, formy zapojení žáků do života školy).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petra Slámová a Mgr. Karel Minařík
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. prosinec 2018 ----------     9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105104 číslo vzdělávací akce 1-05-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích