Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-05
     Řešení konfliktních vztahů ve třídě Akce č. 3-01-2-05

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku možného rizikového chování žáků bez tolerance menšinových skupin. Seznámení s pojmy předsudek, diskriminace, násilí. Rasismus, xenofobie. Vztahy ve třídě, ve skupině žáků a ukázka možností okamžitého řešení konfliktů (při vzájemném postrkování žáků, slovní agresi a dalších konfliktních situacích proti ostatním žákům nebo pedagogům), reagování z pozice pedagoga. Formy agrese a násilí, jejich příčiny a rozpoznání. Upozornění na rizika.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Martin Kaliba
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. duben 2018 13. duben 2018 9:00 - 15:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301205 číslo vzdělávací akce 3-01-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích