Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:11 CET
Podrobný popis akce číslo 1-07-2-03
     Nanosvět - svět nepatrných rozměrů, ale netušených možností - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU z 15.5. na 18.4. 2018! Akce č. 1-07-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s oblastí nanotechnologie, které se v současné době věnuje velká pozornost. Pojmy - nanosvět, nanočástice a nanostruktury a jejich vlastnosti, nanotechnologie a nanověda, historie interdisciplinárních oborů. Pohled do nanosvěta - mikroskopické metody pro nahlížení do nanosvěta, principy práce s elektronovými mikroskopy a s mikroskopy se skenující sondou. Nanomateriály (např. kovové nanočástice, uhlíkové nanomateriály, polymerní nanovlákna) - složení, způsob výroby, možné budoucí aplikace ve zdravotnictví, elektronice, kosmetice, oděvnictví, energetice a dalších oblastech lidské činnosti. Pozitiva i negativa související s rozvojem nanotechnologie. Ukázky finančně i časově nenáročných mezipředmětových demonstrací a jednoduchých badatelských experimentů k využití ve výuce.
Určeno:učitelům chemie a biologie 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Zdeňka Hájková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste kádinku, tyčinku, lžičku, laserové ukazovátko, 1 syrové vejce, 3 kostky cukru, vatovou tyčinku, 2 slámky, izolepu, černý papír, jakoukoli minci, bílou pastelku ci voskovku, dva ohebné ledničkové magnetky, kapátko, Petriho misku, 2 ks Celaskonu (či jiné šumivé tablety), malý odměrný válec, filtrační papír.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. duben 2018 11. duben 2018 10:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107203 číslo vzdělávací akce 1-07-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích