Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:43 CET
Podrobný popis akce číslo 4-00-2-02
     Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP a PO Akce č. 4-00-2-02

Obsah: Seminář zabezpečující povinné proškolení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO (Základní právní předpisy k zajištění PO) dle ZP v rozsahu předepsaném zákonem a s dobou platnosti osvědčení 3 roky.
Určeno:vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení, dalším zájemcům
Lektor:Robert Křepinský
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1200 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. březen 2018 07. březen 2018 9:00 - 15:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400202 číslo vzdělávací akce 4-00-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích