Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-04
     Aktivní výtvarné hračky Akce č. 5-02-1-04

Obsah: Praktická dílna se zaměřením na výrobu aktivních hraček, které je možné využít k výzdobě, hrám, dramatizaci a dalším výchovným činnostem. Význam využití dětských výtvarných výrobků pro vytváření citové vazby k vlastní tvořivé práci. Hračky v praxi - možnosti integrace výtvarné výchovy do herních činností. Ukázky vybraných výtvarných námětů pro práci s dětmi od 3 let - tahací a házecí hračky, hračky na špejli nebo na gumě, herní pomůcky. Náměty na využití uvedených výrobků při hře k rozvoji psychomotorických dovedností, představivosti a kreativity.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Tereza Išová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. listopad 2018 25. říjen 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502104 číslo vzdělávací akce 5-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích