Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:53 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-12
     Šikana učitele Akce č. 1-01-2-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Možnosti prevence, diagnostiky a řešení šikany pedagoga a její jasné odlišení od jiného problematického chování. Co je to šikana, jak vypadá šikana učitele a co není šikanou učitele - znaky, kontexty, situace. Je odmítání spolupráce, vyrušování ve třídě či použití hrubých slov šikanou učitele? Hlavní principy bezpečného prostředí školy a jak bývají ve sborovně ignorovány. Ukázky obecných řešení, role vedení a kolegů (jak nastavit principy komunikace, jak reagovat na kritiku kolegy, jak vstoupit do dění ve třídě, povinnosti vedení, postup v souladu s Metodickým pokynem MŠMT). Konkrétní kazuistiky a možnosti jejich řešení.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, metodikům prevence a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. David Čáp, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. duben 2018 15. duben 2018 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101212 číslo vzdělávací akce 1-01-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích