Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-01
     Metody aktivního učení v MŠ Akce č. 3-02-1-01

Obsah: Praktický seminář zaměřený na aktivní učení formou prožitkových aktivit, které rozvíjejí myšlení dětí. Ukázky a vyzkoušení si praktických aktivit pro práci s dětmi. Diskusní techniky - co lze a co nelze s dětmi předškolního věku. Práce s textem - jak text ztvárnit a zapojit co nejvíce smyslů. Techniky objevování a řešení problémů vhodné pro nejmenší děti. Jak pracovat se standardy předškolního vzdělávání. Diskuse.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Eva Šinkorová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste pastelky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. září 2018 16. září 2018 9:00 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302101 číslo vzdělávací akce 3-02-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích