Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-03
     Němčina zábavně - fonetika, písničky, pohyb Akce č. 1-04-1-03

Obsah: 2dílný seminář v celkové časové dotaci 8 hodin. Náměty na obohacení výuky cizího jazyka a k rozvoji jazykových prostředků a řečových dovedností. Fonetické jevy, které při výuce němčiny způsobují problémy - zařazení procvičovacích aktivit do struktury hodiny, příklady z různých učebních materiálů. Metody osvojování korektní výslovnosti ve výuce začátečníků - využití písniček a pohybových činností k rozvoji jazykových prostředků (Artikellauf, Was machst du, A ram sam sam, Luftballon) a řečových dovedností (Wer bist du, mein Wochenende, Körperteile).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:PhDr. Veronika Hutarová a PhDr. Marie Müllerová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. listopad 2018 21. listopad 2018 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
28. leden 2019 ----------     10:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104103 číslo vzdělávací akce 1-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích