Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:52 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-01
     Pozitivní myšlení v praxi Akce č. 3-01-1-01

Obsah: Seminář zaměřený na téma, které se dotýká většiny důležitých oblastí života. Seznámení s technikami pozitivního myšlení, které pomohou v praxi při pocitu vyhoření. Jak znovu objevit radost ze života? Praktické vyzkoušení různých technik - vděčnost, odpuštění, vizualizace, relaxace, jak si správně přát, nákupní seznam, afirmace, čištění vztahů.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, ZUŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Iva Roudná
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku nebo karimatku, deku a pohodlné oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. září 2018 12. září 2018 9:30 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301101 číslo vzdělávací akce 3-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích