Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 24. leden 2019 @ 14:38 CET
Podrobný popis akce číslo 3-08-2-02
     Aerobik hrou Akce č. 3-08-2-02

Obsah: Seminář zaměřený na všestrannou pohybovou průpravu dětí od 3 do 9 let. Cviky dětského aerobiku rozvíjející koordinaci, pohybovou motoriku a prostorovou orientaci. Prvky dětské jógy - pozice zlepšující koncentraci a soustředění, relaxační a dechová cvičení. Hry s jógovou tématikou na rozvoj vztahů mezi dětmi a podporu sociálního cítění. Cviky ve dvojici, využití sportovních a masážních pomůcek (míčky ke stimulaci akupresurních bodů na dlaních, chodidlech a zádech), tematická cvičení s jógovými kartami, náměty na sestavení besídek. Vysvětlení správného provedení dětských cviků včetně správného dýchání.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor: Gabriela Bašková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné sportovní oblečení a obuv na cvičení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. červen 2018 04. červen 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308202 číslo vzdělávací akce 3-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích