Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-03
     Jak naučit žáky se specifickými poruchami učení pozornosti učit se Akce č. 3-01-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Negativní dopady na proces učení a domácí přípravu žáků se SPU a pozornosti - narušení kognitivních a percepčních funkcí, deficity fonologické, vizuální, motorické, prostorové, tzv. zbytečné chybování. Vliv osobnostních faktorů (vůle, motivace, sebehodnocení), paměťové strategie, pozornosti, schopnosti koncentrace. Specifické přístupy ke školní práci a domácí přípravě - stereotyp v přístupech k povinnostem, multisenzorické vnímání, automatice kontroly úkolů, preference aktivního učení, poskytnutí zpětné vazby, omezení soutěživých forem hodnocení, užití audiozáznamů, efektivní práce s textem, zápis do notebooku nebo tabletu.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. duben 2018 27. březen 2018 9:30 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301203 číslo vzdělávací akce 3-01-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích