Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:42 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-08
     Jak zvládat zlost a agresivitu Akce č. 3-01-2-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Příčiny nadměrného rozčilení a vzteku. Způsoby ovládání, když se blíží výbuch hněvu. Jak se uklidnit a jak uklidňovat druhé. Odlišení emocí a způsobů jejich vyjádření. Destruktivní forma vyústění hněvu a zlosti a její důsledky. Konstruktivní přístup k řešení problémů. Mýty o hněvu a zlosti komplikující adaptaci na krizové situace a zhoršující vztahy s druhými lidmi i k sobě samotnému. Neuspokojené potřeby jako příčina agresivního chování. Kdy se oprávněně zlobíme a kdy je náš hněv neoprávněný. Jak učit děti tvořivě zvládat zlost a hněv. Význam kombinace zralého jednání dospělých a rozvoje schopnosti dítěte vyjadřovat své emoce pro kultivaci osobnosti dítěte. První pomoc při setkání s rozzlobeným člověkem. Moment odpuštění.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. Jiří Sixta
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. květen 2018 07. květen 2018 9:00 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301208 číslo vzdělávací akce 3-01-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích