Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-05
     Prevence rizikového chování žáků Akce č. 3-01-1-05

Obsah: Praktický seminář zaměřený na prvky rizikového chování žáků se zvláštním zřetelem k jejich agresivnímu chování. Seznámení s možnostmi, jak správně reagovat z pozice pedagoga, asistenta a vychovatele. Ukázka možností okamžitého řešení konfliktů (při vzájemném postrkování žáků, slovní agresi a dalších konfliktních situacích proti ostatním žákům nebo pedagogům) apod. Vzájemná diskuse účastníků v průběhu semináře.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, speciálních škol, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Martin Kaliba
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program je realizován za finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. listopad 2018 31. říjen 2018 8:30 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301105 číslo vzdělávací akce 3-01-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích