Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:40 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-06-2-01
     Vyhláška č. 50/1978 Sb., § 11, o odborné způsobilosti v elektrotechnice Akce č. 3-06-2-01

Obsah: Proškolení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §11, o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, ochrana před úrazy elektrickým proudem a postup při úrazu, norma 332000-4-41, výtah z norem 332000. Zkouška formou testu.
Určeno:učitelům fyziky, technických předmětů ZŠ, SŠ a vedoucím kroužků zaměřených na elektrotechniku, u kterých je požadováno osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Lektor:Ing. Josef Moravec a Miloš Preclík
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Domov mládeže, Javornická 1209 Rychnov n. Kn. - učebna je umístěna v suterénu budovy, vchod od silnice naproti VOŠ a SPŠ (tělocvična).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Účast je podmíněna samostatným prostudováním materiálů, které budou účastníkům zaslány po uzávěrce přihlášek na jejich e-mailové kontakty. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. únor 2019 04. únor 2019 13:00 - 17:00 hodin Domov mládeže VOŠ a SPŠ, Javornická 1209, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 306201 číslo vzdělávací akce 3-06-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích