Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-04-1-01
     Práce s jazykem a metodikou angličtiny Akce č. 3-04-1-01

Obsah: Seminář vedený v anglickém jazyce. Praktické vyzkoušení námětů a zajímavých metodických postupů k výuce psaní, čtení, poslechu a komunikaci v angličtině. Výuka reálií komunikativně, práce s mapou, kvíz, čtení a diskuse nad ukázkou z literatury. Práce s výukovými materiály zaměřenými na problémové části anglické mluvnice, k rozšíření slovní zásoby a motivaci žáků. Aktivity zaměřené na prezentaci, feedback, přiřazování, diskusi a personalizaci.
Určeno:učitelům anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Michaela Čaňková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. září 2018 10. září 2018 9:30 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304101 číslo vzdělávací akce 3-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích