Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:48 CET
Podrobný popis akce číslo 4-03-2-03
     Čtenářská gramotnost a její podpora na 1. stupni ZŠ/ Objednávka Akce č. 4-03-2-03

Obsah: První a druhá část 2dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti.
1. část - Čtenářská gramotnost, rozdílů mezi čtením a čtenářskou gramotností, jak měnit čtení u žáků 1. stupně ve čtenářskou gramotnost, vymezení dalších odborných termínů. Dovednosti učitele, revoluce v chápání pojmu čtení s porozuměním. Význam čtenářské gramotnosti pro jedince i společnost. Čtení s porozuměním - účinné prostředky k jeho rozvoji. Vyvození základních strategií čtenářské gramotnosti a využití různých kritérií posuzování čtenářské gramotnosti žáků. Seznámení s možnostmi pro zlepšování techniky čtení žáků. Rozvoj schopností analyzovat text, vyjadřovat myšlenku, tvořit psaný text.
Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová,
2. část - Ukázky konkrétních možností, nácvik prvopočátečního čtení, jak obohacovat výuku k rozvoji pozornosti a vnímání. Konkrétní čtenářské dovednosti a jejich cílený rozvoj. Možnost rozvíjení čtenářských dovedností v různých předmětech. Nosné myšlenky čtenářství, pravidla a zásady. Jak pracovat s textem a knihou, jak vytvořit návyky ke čtení potřebné k samostatnému studiu, zejména k vyhledávání a používání informací. Jak realizovat čtenářskou dílnu a čtenářský klub. Rozvoj čtenářství a očekávané výstupy ve čtenářství. Tematický plán čtenářské dílny. Prostředí a materiální zajištění čtenářského klubu, organizace a plánování roku a dne. Praktické ukázky ze školní praxe, zásobník výukových her a diskuse k tématu.
Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová, PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Osvědčení bude účastníkům předáno po absolvování celého kurzu. Objednávka ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Dolní Bousov

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. únor 2018 13. březen 2017 8:00 - 14:30 hodin ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Dolní Bousov   Přihláška na všechny termíny
29. březen 2018 13. březen 2017 8:00 - 14:30 hodin ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Dolní Bousov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403203 číslo vzdělávací akce 4-03-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích