Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 21. říjen 2019 @ 06:04 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-09
     Poruchy chování dětí Akce č. 3-01-2-09

Obsah: Nejčastější poruchy chování dětí v předškolním a mladším školním věku. Jak k nim přistupovat a vyrovnat se s nimi při výchovné práci. Hyperkinetické poruchy chování, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy sociálních vztahů (elektivní mutismus, porucha příchylnosti, enuréza, smíšená porucha chování a emocí); emoční poruchy (separační úzkostná porucha, sociální, fobie, obsese, generalizovaná úzkostná porucha); postraumatická stresová porucha, porucha sourozenecké rivality.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 900 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. květen 2018 15. květen 2018 9:00 - 15:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301209 číslo vzdělávací akce 3-01-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích