Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-02
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr Akce č. 1-01-1-02

Obsah: Pokračování studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Stáže, konzultace, obhajoba závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor: MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Jela Hrnčiarová, Mgr. Ivo Škrdlant, Mgr. Michaela Veselá, a další vedoucí zařízení
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: ZŠ a MŠ Na Slovance - Praha, Č. most, na Florenc na C, výstup Ládví, nám. OSN, dále MHD č. 177, výstup Štěpničářská, zpět do podchodu, vpravo do ul. Bedřichovské. 2. varianta - výstup Ládví, 2 východ, tramvaj 17,24,10 směr konečná, 1 stanice, výstup Štěpničářská, do podchodu, vlevo podél 11 patr. věžáku, chodník doprava do ul Bedřichovské. Stáž Krajský soud, Československé armády 218/57 - mapka http://www.firmy.cz/detail/191124-krajsky-soud-v-hradci-kralove-hradec-kralove.html,http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=18&j=28&k=328&d=312191, z terminálu MHD č. 2 (zastávka "Komenského") a č. 7. (zastávka "Stará nemocnice"), případně většinou spojů směřujících k zastávce "Magistrát města"., KS suterén, č. dveří 2, JUDR. Petr Mráka Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Kavčí plácek 121/1, HK - pod starým náměstím, levý roh ve směru od náměstí, MHD 6, výstup magistrát, vpravo přes park po schodech nahoru, vyjdete u domu čp.121. S sebou obuv na přezutí!!!
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Do studia není možné se přihlásit. Termín odevzdání zhodnocené závěrečné práce 3. 11. 2018 (1x v tištěné verzi na pracoviště Hradec Králové, 1x el. verzi zaslat na e-mail kuncova@cvkhk.cz), včetně studijního průkazu a listu účastníka. Sraz na stáž v LNN Nechanice v 9:15 hod.. Sraz na stáž u Krajského soudu v 8:15 hod. před budovou, zahájení jednání v 8:30 hodin (poté nebude možné vstoupit do soudní síně), ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha v 9:20 hod. před budovou. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste obuv na přezutí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. září - 6. prosinec 2018 12. srpen 2016 9:00 - 12:00 hodin; 12:30 - 16:00 hodin stáž LNN Nechanice a SKTPP Kavčí plácek HK   Přihláška na všechny termíny
10. září 2018 ----------     od 8:15 hodin do 15:30 hodin stáž Krajský soud Hradec Králové, dveře č. 2,5    
11. říjen 2018 ----------     9:30 - 16:00 hodin stáž ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8 - Libeň, Bedřichovská 1/1960    
5. - 6. prosinec 2018 ----------     závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101102 číslo vzdělávací akce 1-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích