Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 17. prosinec 2018 @ 15:42 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-02
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr Akce č. 1-01-1-02

Obsah: Pokračování studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Stáže, konzultace, obhajoba závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor: MUDr. Lubomír Hadaš, MUDr. Jela Hrnčiarová, Mgr. Ivo Škrdlant, Mgr. Michaela Veselá, a další vedoucí zařízení
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: ZŠ a MŠ Na Slovance - Praha, Č. most, na Florenc na C, výstup Ládví, nám. OSN, dále MHD č. 177, výstup Štěpničářská, zpět do podchodu, vpravo do ul. Bedřichovské. 2. varianta - výstup Ládví, 2 východ, tramvaj 17,24,10 směr konečná, 1 stanice, výstup Štěpničářská, do podchodu, vlevo podél 11 patr. věžáku, chodník doprava do ul Bedřichovské. Stáž Krajský soud, Československé armády 218/57 - mapka http://www.firmy.cz/detail/191124-krajsky-soud-v-hradci-kralove-hradec-kralove.html,http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?o=18&j=28&k=328&d=312191, z terminálu MHD č. 2 (zastávka "Komenského") a č. 7. (zastávka "Stará nemocnice"), případně většinou spojů směřujících k zastávce "Magistrát města"., KS suterén, č. dveří 2, JUDR. Petr Mráka Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch, Kavčí plácek 121/1, HK - pod starým náměstím, levý roh ve směru od náměstí, MHD 6, výstup magistrát, vpravo přes park po schodech nahoru, vyjdete u domu čp.121. S sebou obuv na přezutí!!!
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Do studia není možné se přihlásit. Termín odevzdání zhodnocené závěrečné práce 3. 11. 2018 (1x v tištěné verzi na pracoviště Hradec Králové, 1x el. verzi zaslat na e-mail kuncova@cvkhk.cz), včetně studijního průkazu a listu účastníka. Sraz na stáž v LNN Nechanice v 9:15 hod.. Sraz na stáž u Krajského soudu v 8:15 hod. před budovou, zahájení jednání v 8:30 hodin (poté nebude možné vstoupit do soudní síně), ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha v 9:20 hod. před budovou. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste obuv na přezutí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. září 2018 12. srpen 2016 9:15 - 12:00 hodin; 12:30 - 16:00 hodin stáž LNN Nechanice a SKTPP Kavčí plácek HK   Přihláška na všechny termíny
10. září 2018 ----------     od 8:15 hodin stáž Krajský soud Hradec Králové, dveře č. 2,5    
11. říjen 2018 ----------     9:30 - 13:30 hodin stáž ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8 - Libeň, Bedřichovská 1/1960    
5. - 6. prosinec 2018 ----------     závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101102 číslo vzdělávací akce 1-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích