Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:12 CET
Podrobný popis akce číslo 5-08-2-02
     Taneční formy cvičení pro děti - dětský aerobic a zumba Akce č. 5-08-2-02

Obsah: Praktický seminář. Zábavné formy aerobicu a zumby vhodné i pro nejmenší děti s prvky přizpůsobenými jejich fyzickým možnostem. Zásobník námětů, které lze upravit a využít v praxi pro příslušnou věkovou skupinu dětí. Praktické choreografie, vhodné a nevhodné prvky, jednoduché sestavy.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Gabriela Bašková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a oblečení na cvičení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. květen 2018 18. květen 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508202 číslo vzdělávací akce 5-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích