Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:15 CET
Podrobný popis akce číslo 5-06-2-03
     Optika očima, hlavou i rukama Akce č. 5-06-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamuje s optikou jako jednou z nejkrásnějších částí fyziky, která je žákům poměrně blízká. Lektor se zaměří i na to, jak jsou představy žáků mnohdy zatíženy řadou nesprávných představ (miskoncepcí). Převážná většina optických jevů bude demonstrována na jednoduchých pokusech, které si žáci mohou vyzkoušet sami. Geometrická optika - přímočaré šíření světla, zobrazování odrazem, zobrazování lomem, výroba jednoduchých pomůcek. Barvy a jejich skládání. Základy vlnové optiky. Optické jevy v atmosféře. Optické klamy. Zkoumání okrajových částí spektra - UV a IR záření. Vzájemné sdílení zkušeností. Seminář je využitelný spíše pro nižší ročníky SŠ.
Určeno:učitelům fyziky 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Stanislav Gottwald
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2018 15. březen 2018 9:00 - 16:00 hodin Náchod, místo bude upřesněno   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 506203 číslo vzdělávací akce 5-06-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích