Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-1-05
     Olejomalba krok za krokem Akce č. 1-10-1-05

Obsah: Malování technikou "Alla prima" na téma Květina jako přímý a velmi dynamický způsob malby. Rychlá, jednoduchá a efektivní technika vycházející z principu dodržení "kroku za krokem" dle odborného vedení lektora s nahlédnutím mu přímo pod ruku. Jednoduchá skica, příprava plátna před malbou, správné míchání barev, kladení barev speciálními štětci a špachtlemi určitým způsobem, základy a možnosti práce se speciálními barvami a štětci. Využití techniky "mokré do mokrého". Vytvoření vlastního obrazu 30 x 50 cm v nezvykle krátkém čase.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, vychovatelům školských zařízení a vedoucím zájmových kroužků a klubů
Lektor:Pavel Michalica
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží s názvem "Hvězda"), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 100 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste roličku papírových utěrek, vlhčené ubrousky zn. Babylove z DM drogerie a pracovní oděv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. říjen 2018 15. říjen 2018 13:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110105 číslo vzdělávací akce 1-10-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích