Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:17 CET
Podrobný popis akce číslo 2-00-2-01
     Řešení aktuálních problémů řízení školy Akce č. 2-00-2-01

Obsah: Pracovní setkání ředitelů škol zaměřené na přijímací řízení do základní školy, správní řízení a aktuální změny ve školských právních předpisech. Zápis do první třídy ZŠ - problematika kritérií, "spádovosti", odklad školní docházky, přestup, přijetí dětí ve střídavé péči. Další příklady z praxe ve výkonu státní správy při rozhodování o právech a povinnostech žáků a jejich zákonných zástupců.
Určeno:ředitelům a vedoucím pracovníkům ZŠ
Lektor:Mgr. Svatava Odlová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a flash disk.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. březen 2018 27. únor 2018 13:00 - 17:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 200201 číslo vzdělávací akce 2-00-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích