Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:16 CET
Podrobný popis akce číslo 3-08-2-01
     Vědomé cvičení pomáhá v učení. Cvičení na podložce - POZOR ZMĚNA termínu !!! Akce č. 3-08-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na seznámení s metodou vědomého cvičení M. J. Feldenkraise a s významem tohoto pohybu pro zdraví a zvýšení mentálního výkonu. Ukázky a praktické vyzkoušení jednotlivých cviků a cvičebních sestav a jejich k správné provedení a respektování vývojových a věkových zvláštností žáků. Cviky na rozpružení páteře, uvolnění kloubů, posilování a protahování svalů v oblasti trupu, procvičení plosky nohy, zlepšení funkce řídícího a pohybového systému těla.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Eva Otavová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné sportovní oblečení a podložku na cvičení. Termín změněn z 18.4.2018 na nový termín 30.5.2018 !!! Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2018 21. květen 2018 10:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308201 číslo vzdělávací akce 3-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích