Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 06:01 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-01
     Klíče k poznávání osobnosti Akce č. 3-01-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Složitosti lidské osobnosti. Vymezení pojmů osobnost, osobnostní teorie. Utváření osobnosti (genetika, vlivy prostředí - sociální, materiální, výchova, sebevýchova). Vlastnosti osobnosti - vrozené, získané. Poznávání osobnosti (testování temperamentového typu, rozčlenění do skupin dle druhu temperamentu, společná diskuse). Překážky v poznávání druhých (autoprojekce, pořadí informací, soukromá teorie osobnosti, charakter interakce mezi posuzovatelem a posuzovaným, figura a její pozadí, efekt shovívavosti, haló efekt).
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Mgr. Jana Bartoňová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. březen 2018 13. březen 2018 8:30 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301201 číslo vzdělávací akce 3-01-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích