Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-18
     Anglická komunikace učitele během zahraničních pracovních cest Akce č. 1-01-2-18

Akce byla zrušena !

Obsah: 3dílný kurz v celkové dotaci 16 hodin pro učitele, jejichž oborem není anglický jazyk, ale plánují pracovní výjezdy do anglicky mluvících zemí (poznávací a studijní zájezdy se žáky, studijní návštěvy v partnerských školách v rámci evropských projektů, jazykové kurzy určené pro neangličtináře). Příprava cesty se žáky: cestování, pobyt v rodinách, styk s cestovními agenturami, objednávání a nákup služeb pro turisty, pravidla chování při návštěvě turistických památek, základní komunikace při nákupech, možné problémy. Příprava na pobyt v partnerské škole: pobyt v hotelu, pracovní a společenský styk s učiteli, příprava na vyučování v partnerské škole, CLIL, český vzdělávací systém, možné problémy. Příprava na jazykový kurz: pobyt v jazykové škole, rozvrh výuky, změny v rozvrhu, omluvy, certifikáty a jejich význam, společenský styk s učiteli z jiných zemí, nákup turistických služeb, příprava na získávání možných kontaktů pro budoucí spolupráci, možné problémy.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:PaedDr. Zdena Hartingerová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. květen 2018 04. květen 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
18. květen 2018 ----------     9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
25. květen 2018 ----------     9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101218 číslo vzdělávací akce 1-01-2-18
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích