Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-04
     Agrese a agresivita u dětí a mládeže Náhradní termín 20.2.2019 Akce č. 4-01-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na agresi a agresivitu dětí a žáků a řešení výchovných problémů v pedagogické praxi. Základní pojmy. Varianty agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčiny (vliv dědičnosti, prostředí rodinného a společenského apod., opoziční vzdor. Spouštěče agresivního chování, kdy i učitel může být zdrojem agresivity. Rozlišení druhů agresí (např. agrese vybitá na neživém předmětu, na zvířeti, dráždivá agrese a její vliv na neúspěšnost jedince ve školním prostředí, přetěžování, kladení nereálných nároků). Adekvátní chování při řešení agresivního chování jedince. Otázka agresivity a trestu, způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu. Alternativní možnosti řešení agresivního chování, např. pozitivní motivace, práce s tělem u agresivního jedince.
Určeno:učitelů MŠ, ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:PaedDr. Zdeněk Martínek
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program je realizován za finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. listopad 2018 10. listopad 2018 9:00 - 15:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401104 číslo vzdělávací akce 4-01-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích