Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:39 CET
Podrobný popis akce číslo 1-06-2-02
     Rozvoj matematické gramotnosti - souměrnosti Akce č. 1-06-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný kurz v celkové časové dotaci 8 hodin, zaměřený na náměty a realizace úloh o osové souměrnosti v rovině, v souvislosti s očekávaným výstupem dle RVP a s přihlédnutím k očekávaným změnám Standardů výuky geometrie na 1. stupni ZŠ - tj. zařazení dalších témat shodných zobrazení v rovině (rotace a středová souměrnost). Úlohy k rozpoznání a znázornění jednoduchých osově souměrných útvarů ve čtvercové síti, určení osy souměrnosti útvarů překládáním papíru. Příklady z učebnic a pracovních sešitů různých vydavatelství, pozitiva a negativa. Ukázka práce s žáky se zaměřením na rozvoj matematické gramotnosti pro život. Důraz na manipulativní činnosti, motivační úlohy, kreativitu.
Určeno:učitelům 4. a 5. ročníku ZŠ
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D. a Mgr. Karla Kozáková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. květen 2018 30. duben 2018 13:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
23. květen 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin ZŠ Hradec Králové, tř. SNP 694   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106202 číslo vzdělávací akce 1-06-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích