Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-02
     Hravé malování a psaní Akce č. 3-01-2-02

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení se základními teoretickými východisky, která ovlivňují grafomotorický vývoj dítěte v mateřské škole a 1. třídě ZŠ. Praktické nápady a zkušenosti z oblasti grafomotoriky. Vývoj jemné a hrubé motoriky. Pomůcky na malování, kreslení a psaní, možnosti využití, doporučení využití. Metody a praktické hry pro práci s dětmi. Levo-pravá orientace, zkřížená lateralita, nevyhraněná lateralita a její vliv na vývoj a nácvik psaní.
Určeno:učitelům MŠ a 1. třídy ZŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. březen 2018 21. březen 2018 8:30 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301202 číslo vzdělávací akce 3-01-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích