Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:34 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-03
     Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Akce č. 3-02-2-03

Obsah: Praktická dílna se zaměřením na tvořivý proces při výtvarné činnosti. Jednoduché náměty inspirované proměnlivostí přírody pro povzbuzení kreativity a jejich aplikace vhodné pro rozvoj výtvarné činnosti dětí od 3 let. Propojení s rozvojem psychomotorických funkcí. Použití dostupných materiálů a nejjednodušších technik, využitelných pro různá období celého roku. Inspirace a ukázky z praxe.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Tereza Išová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste pracovní plášť nebo pracovní oděv, poznámkový sešit nebo blok, voskovky, pastelky, fixy, propisku, tužku, nůžky, lepidlo v tyčince, dle možností malý ručník. V případě potřeby si přineste dioptrické brýle.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. květen 2018 07. květen 2018 8:30 - 12:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302203 číslo vzdělávací akce 3-02-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích