Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 21. říjen 2019 @ 05:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-30
     Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-30

Obsah: Seminář se zaměřuje na problémy, které se vyskytují při výchově a vzdělávání žáků ZŠ. Seznamuje s nabídkou prakticky uplatnitelných metod řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky a vyučujícími. Jak na komunikaci s rodiči a žáky při řešení konkrétních krizových situací. Komunikace v zátěžových situacích: informace, metody a modely umožňující vytvářet komunikační znalosti a dovednosti, jejich rozvíjení a aplikace v situačních kontextech. Krizové situace ve školním prostředí: šikana, kázeňské problémy a poruchy chování, agresivita ve vztahu učitele a žáka, nemotivovaný žák. Úskalí komunikace s problémovým žákem: osvědčené strategie, postupy a techniky, které pomáhají odhalovat příčiny konfliktů a umožňují předvídat a regulovat jejich další vývoj. Principy komunikace s rodičem: vedení konstruktivního dialogu, spolupráce rodiny a školy, role odborného poradenského zařízení.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Nový Hrádek
Lektor:PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-29357/2014-1-830
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ Nový Hrádek. U programu došlo k posunu termínu z původně plánovaného 26. 2. 2018 na 29. 3. 2018

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. březen 2018 24. říjen 2017 9:00 - 16:00 hodin ZŠ Nový Hrádek   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101230 číslo vzdělávací akce 1-01-2-30
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích