Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 17. prosinec 2018 @ 16:42 CET
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-03
     Zentangle - kreativní kreslení Akce č. 5-10-2-03

Obsah: Seznámení s výtvarnou kreativní technikou Zentangle, která cvičí ruku, zlepšuje soustředění, rozvíjí fantazii a výtvarné dovednosti a je vhodná pro všechny bez rozdílu věku. Využívání opakujících se tvarů, vzorů a linií k vytváření různých obrazců. Využití techniky k dalšímu tvoření - plošnému i prostorovému.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Martina Horká
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 600 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste pracovní oděv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. duben 2018 17. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin SVČ Bájo, Česká Skalice   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510203 číslo vzdělávací akce 5-10-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích