Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:21 CET
Podrobný popis akce číslo 5-04-2-02
     Beginning writing and reading Akce č. 5-04-2-02

Obsah: Metodický seminář zaměřený na rozvíjení čtení a psaní v počáteční výuce angličtiny, praktické ukázky rozmanitých aktivit a her s písmeny a slovy, zábavné tvoření vět, počáteční čtení v cizím jazyce. Prostředky motivace dětí a vytváření atraktivního učebního prostředí. Ukázky práce s dětmi formami a metodami, které umožňují modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a pedagogům volného času
Lektor:PaedDr. Dana Mašínová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: - ZMĚNA ČASU ZAHÁJENÍ - OD 13.00 HODIN

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. duben 2018 30. březen 2018 13:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 504202 číslo vzdělávací akce 5-04-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích