Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 15. prosinec 2018 @ 17:19 CET
Podrobný popis akce číslo 1-10-2-13
     Drumbeny na 1. stupni ZŠ Akce č. 1-10-2-13

Obsah: Interaktivní seminář, jehož cílem je představit originální český výrobek, multifunkční pomůcku i netradiční hudební nástroj "drumben". Technika hry, rytmy, improvizace. Podpora vzájemné komunikace, respektu, vyjádření emocí a rozvoj kreativity.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Ivana Nováková
Garant: Jana Svatá (svata@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: Doprava na místo konání individuální.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2018 23. květen 2018 9:00 - 13:00 hodin DDM Stonožka, U Teplárny 1258, Nová Paka   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110213 číslo vzdělávací akce 1-10-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích