Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:50 CET
Podrobný popis akce číslo 5-00-2-03
     Cestovní náhrady Akce č. 5-00-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Platná právní úprava poskytování cestovních náhrad. Správný postup zaměstnavatele při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty. Řešení tuzemských a zahraničních pracovních cest. Školy v přírodě, výlety, lyžařské kurzy. Podmínky pro poskytování jednotlivých druhů náhrad a jejich výše. Stravné - přiznávání, krácení. Používání soukromých silničních motorových vozidel a náhrady s tím spojené. Paušalizace cestovních náhrad. Chyby při účtování pracovních cest. Diskuse.
Určeno:ředitelům, vedoucím pracovníkům, hospodářským pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Ing. Blanka Bartoňová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. duben 2018 18. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500203 číslo vzdělávací akce 5-00-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích