Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:51 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-06
     Dítě s PAS v systému školství Akce č. 5-02-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Charakteristické projevy dětí s diagnózou PAS a cesty k jejich zařazení do předškolního vzdělávání. Způsoby práce - strukturované učení, vizualizace, práce s režimovou lištou, vhodné typy hraček, rozvoj grafomotorických dovedností. Vhodnost asistence u dítěte s PAS, spolupráce s rodiči.
Určeno:začínajícím učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Eva Součková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2018 23. květen 2018 9:00 - 15:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502206 číslo vzdělávací akce 5-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích