Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 21. únor 2018 @ 20:16 CET
Podrobný popis akce číslo 3-06-2-01
     Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ Akce č. 3-06-2-01

Obsah: Zásobník různorodých aktivit, které umožní praktické pochopení a procvičení témat se zlomky, násobilkou, obsahy a obvody již od 1. ročníku. Učení prožitkem - ukázky úkolů z běžného každodenního života. Náměty na manipulativní činnosti - názorná manipulace s papírem a s předměty pro rozvoj představivosti, výroba lapbooků. Náměty na herní a procvičovací aktivity - kartičky, zlomkový panák. Ukázky využití mezipředmětových vztahů ve VV a PČ.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jitka Grohmannová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. duben 2018 25. březen 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 306201 číslo vzdělávací akce 3-06-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích