Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:17 CET
Podrobný popis akce číslo 3-06-2-01
     Matematické aktivity pro 1. stupeň ZŠ Akce č. 3-06-2-01

Obsah: Zásobník různorodých aktivit, které umožní praktické pochopení a procvičení témat se zlomky, násobilkou, obsahy a obvody již od 1. ročníku. Učení prožitkem - ukázky úkolů z běžného každodenního života. Náměty na manipulativní činnosti - názorná manipulace s papírem a s předměty pro rozvoj představivosti, výroba lapbooků. Náměty na herní a procvičovací aktivity - kartičky, zlomkový panák. Ukázky využití mezipředmětových vztahů ve VV a PČ.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jitka Grohmannová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou si vezměte 6 barevných papírů A4 (různé barvy) a nůžky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. duben 2018 25. březen 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 306201 číslo vzdělávací akce 3-06-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích