Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:31 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-12
     Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz/OBJEDNÁVKA Akce č. 3-01-2-12

Obsah: Základní kurz zaměřený na reedukaci specifických vývojových poruch učení a chování. Osvojení pedagogické diagnostiky. Vymezení základních pojmů, definice, příčiny vzniku poruch. Diagnostika SPU v poradenském zařízení (organizace péče o děti se SPUCH - linie školských poradenských zařízení, klinika, soukromé poradny; asistent pedagoga). Dyslexie v předškolním věku. Nové trendy ve výukových a reedukačních postupech. Přehled aktuálních diagnostických pomůcek, pracovních postupů, materiálů. Dyspraxie, dyskalkulie (náprava dyskalkulických obtíží). Tvorba IVP (hodnocení, klasifikace, spolupráce s rodiči). Rozvoj učebních strategií. Vedení reedukačních skupin a individuální práce s žáky (stavba reedukační hodiny). Terapeutické metody pro práci s dětmi s SPUCH (dyslexie, dysgrafie, DOG). Kasuistický seminář - rozbor konkrétních reedukačních postupů.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálním pedagogům
Lektor:Mgr. Ivana Goddefroy
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. březen 2018 01. leden 2018 8:00 - 17:00 hodin ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách 125, 517 91   Přihláška na všechny termíny
28. březen 2018 01. leden 2018 8:00 - 17:00 hodin ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách 125, 517 91    
29. březen 2018 01. leden 2018 8:00 - 17:00 hodin ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách 125, 517 91    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301212 číslo vzdělávací akce 3-01-2-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích