Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:50 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-00-1-04
     Úvod do managementu Akce č. 3-00-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na základní vhled do problematiky managementu a jeho praktické využití ve školním prostředí. Charakteristika managementu, pojem a funkce managementu, manažer. Osobnostní vlastnosti a profil manažera. Motivace, odměňování - druhy odměňování (hmotné a nehmotné motivy). Efektivní komunikace - pravidla, komunikační profily. Styly a techniky vedení. Sebeřízení, využívání času. Tvorba týdenního plánu s maximální efektivitou. Vymezení efektivních a neefektivních činností v práci manažera. Sebepoznání - pyramida silných a slabých stránek manažera, vědomí vlastních možností, sebezdokonalování. Rolová hra, odhalení priorit. Příprava a vedení porady. Styly vedení.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení a pracovníkům, kteří se připravují na vedoucí pozici
Lektor:Mgr. Renata Kárníková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. listopad 2018 05. listopad 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 300104 číslo vzdělávací akce 3-00-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích