Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:58 CET
Podrobný popis akce číslo 1-08-2-01
     Pohybové hry a činnosti Akce č. 1-08-2-01

Obsah: Praktický seminář zaměřený na zpracování a využití pohybových her k rozvíjení nejrůznějších schopností a dovedností dětí a žáků, převážně motorických a psychomotorických. Soubor námětů her a činností k využití při činnostech na hřišti, zahradě, v přírodě (např. v rámci výuky, během zájmových činností). Aktivity - honičky, hry ve skupinách, hry psychomotorické, běžecké a štafetové hry, míčové hry, kontaktní a úpolové hry.
Určeno:učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Bc. Zdeněk Krákora
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Studio Gym4you se nachází v budově Podnikatelského centra v Hradci Králové, Hradecká 1151. Od terminálu HD linkou č.1 (trolejbus), vystoupit na zastávce Heyrovského (6. zastávka od terminálu, 5. zastávka od vlak. nádraží), vrátit se na světelnou křižovatku, přejít do ulice Hradecká směrem do historického centra, odbočit druhou ulici doprava (17. listopadu), za školní jídelnou odbočit doleva, projít kolem SOŠ hudebních nástrojů a nábytku až k Podnikatelskému centru.
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. duben 2018 20. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin Gym4you, Hradecká 1151, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108201 číslo vzdělávací akce 1-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích