Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. říjen 2018 @ 13:03 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-08-1-02
     Psychomotorické hry a cvičení Akce č. 1-08-1-02

Obsah: Praktická psychomotorická cvičení a drobné hry vhodné pro žáky na 2. stupni ZŠ. Důraz na prožitek z pohybu, psychickou a sociální stránku osobnosti žáka, nesoutěživost, vnímání vlastního těla, uvědomování si vlastních pocitů, rozvoj pohybových schopností a práci se zpětnou vazbou. Psychomotorické cvičení a hry bez pomůcek - rozvoj hrubé a jemné motoriky, obratnosti, orientace v prostoru, kreativity, představivosti a sociálních dovedností. Psychomotorická cvičení s využitím předmětů denní potřeby - využití novin, plastových kelímků, PET víček, prostěradel, pivních tácků. Psychomotorický padák k rozvoji koordinace pohybů, obratnosti, skupinové spolupráce a komunikace.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Dita Culková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. listopad 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Gym4you, Hradecká 1151, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108102 číslo vzdělávací akce 1-08-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích