Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:32 CET
Podrobný popis akce číslo 1-04-2-05
     Efektivní metody ve výuce začátečníků - německý jazyk Akce č. 1-04-2-05

Obsah: První část 2dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin je zaměřena na nové náměty k motivaci žáků a oživení počáteční výuky NJ. Seznámení s internetovými portály a dalšími zdroji autentických materiálů, které jsou vhodné k přípravě učitele, k zatraktivnění výuky i k využití pro samostatnou práci žáků. Ukázky zpracování témat svátky, počasí, životní prostředí, škola a rozvrh hodin, tvorba myšlenkových map, porozumění čtenému textu, nácviky poslechu. Náměty jazykových her s různou tématikou - zvířata, seznamování, písně, komiks, procvičování minulého času. Herní aktivity k odbourání komunikační bariéry a procvičování hravou formou. Význam a možnosti zařazení doplňkových komunikačních aktivit, tvůrčí (výrobní) aktivity k usnadnění zapamatování obtížných jevů formou haptického vjemu - kostky, hodiny bez hodin, knížky za dvě minuty atd.

Určeno:učitelům NJ na 2. stupni ZŠ
Lektor:Mgr. Lucie Čechová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: Pokračování kurzu 18. září 2018. Osvědčení obdrží účastníci po absolvování celého kurzu.
Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. červen 2018 30. květen 2018 8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104205 číslo vzdělávací akce 1-04-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích