Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-17
     Třídnická hodina Akce č. 1-01-1-17

Obsah: Příprava a vedení třídnických hodin. Význam třídnické hodiny v budování dobrých vztahů mezi žáky a učitelem i žáky navzájem a v rozvoji pozitivního klimatu třídy a školy. K čemu slouží třídnická hodina - rozvoj týmové spolupráce, význam motivace týmu, vytváření pozitivní atmosféry. Struktura třídnické hodiny - náměty na obsahovou náplň, příklady vhodných aktivit a technik. Role učitele při třídnické hodině - mediátor, moderátor nebo kouč? Vyjasnění možných přístupů v závislosti na tématu a etapě práce. Práce s nastavením pravidel ve třídě - postup práce se třídou (příprava na téma, zjištění jeho důležitosti, formulace pravidel, společné vyhodnocení).
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Marie Komárová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. listopad 2018 ----------     8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101117 číslo vzdělávací akce 1-01-1-17
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích