Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 24. leden 2019 @ 14:28 CET
Podrobný popis akce číslo 4-06-2-02
     Nápadník do hodin matematiky Akce č. 4-06-2-02

Obsah: Praktický seminář zaměřený na využití motivačních, pohybových a netradičních aktivit v práci s matematikou na 1. stupni ZŠ. Hry pro utužení třídního kolektivu, posílení sociálních vazeb; relaxační a protahovací cvičení, nezbytná pro dobrý rozvoj žáků. Seznámení s tvorbou vlastních DUM. Praktické nápady k vlastnímu vyzkoušení a zařazení do vlastní výuky. Představení pomůcek, které si lze vyrobit během párové či skupinové práce.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jan Horák
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. duben 2018 17. duben 2018 12:00 - 15:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 406202 číslo vzdělávací akce 4-06-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích