Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:43 CET
Podrobný popis akce číslo 4-04-2-01
     Výuka vedoucí k lepší a aktivnější komunikaci v angličtině Akce č. 4-04-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřen na metody vedoucí k aktivizaci žáků při výuce cizího jazyka s ohledem na různé věkové a znalostní úrovně žáků. Aktuální a moderní náměty, které motivují žáky k aktivnější komunikaci při výuce. Ukázky a analýza aktivit z oblasti procvičování gramatiky, slovní zásoby, rytmu řeči, slovního a větného přízvuku, intonace. Aktivity s aktuálními tématy, včetně srovnání kulturních odlišností. Metodická pomoc při tvorbě vlastních výukových materiálů.
Určeno:učitelům anglického jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Michaela Čaňková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2018 02. březen 2018 9:00 - 13:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404201 číslo vzdělávací akce 4-04-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích