Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-17
     Komunikační statusy Akce č. 1-01-2-17

Akce byla zrušena !

Obsah: Zážitkový seminář seznámení s 5 komunikačními statusy. Vyzkoušení nízkých a vysokých statusů. Náměty, jak je vědomě používat při komunikačním procesu. Sladění verbální a neverbální komunikace tak, aby komunikace probíhala přirozeně, s vnitřním klidem a sebejistotou. Ukázky jak lze komunikační statusy měnit podle druhu komunikačního procesu (modelové situace, sdílení zkušeností).
Princip tkzv. Hurá, všiml jsem si chyby, naslouchání. Proměnlivá hodnota informace. Vědomá práce s tělem jako pomocníkem při komunikaci.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Tomáš Jireček
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. květen 2018 23. duben 2018 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101217 číslo vzdělávací akce 1-01-2-17
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích