Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:50 CET
Podrobný popis akce číslo 3-03-2-03
     Pracujeme s texty žáků na 1. stupni ZŠ Akce č. 3-03-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Náměty pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti při práci s texty žáků na 1. stupni ZŠ. Zásoba aktivit, cvičení a praktických příkladů k využití pro texty, které vytvoří samotní žáci. Témata i modelové situace budou doprovázeny konkrétními příklady tak, aby každý získal praktické náměty pro žáky, se kterými pracuje.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Zdeněk Dlabola
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2018 21. květen 2018 12:30 - 16:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 303203 číslo vzdělávací akce 3-03-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích