Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-05
     Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí Akce č. 2-01-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s problémy, které se vyskytují při výchově a vzdělávání žáků ZŠ. Nabídka prakticky uplatnitelných metod řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky a vyučujícími. Jak na komunikaci s rodiči a žáky při řešení konkrétních krizových situací. Informace, metody a modely umožňující vytvářet komunikační znalosti a dovednosti, jejich rozvíjení a aplikace v situačních kontextech. Krizové situace ve školním prostředí, šikana, kázeňské problémy a poruchy chování, agresivita ve vztahu učitele a žáka, nemotivovaný žák. Úskalí komunikace s problémovým žákem, osvědčené strategie, postupy a techniky, které pomáhají odhalovat příčiny konfliktů a umožňují předvídat a regulovat jejich další vývoj. Principy komunikace s rodičem.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení a školním metodikům prevence
Lektor:Bc. Mgr. Miroslav Jiřička
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a USB flash disk k uložení materiálů.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. duben 2018 11. duben 2018 8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201205 číslo vzdělávací akce 2-01-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích